புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

Friday, October 19, 2012

அண்டார்டிக்கா பற்றிய சில விசித்திர உண்மைகள்


♥இந்த உலகில் உரிமை கொண்டாடப்படாத ஒரே கண்டம் அண்டார்டிக்கா மட்டுமே .

உலகில் உள்ள 90 சதவிகிதம் [90%] பனி அன்டார்டிகாவை மூடியுள்ளது  .

உலகில் உள்ள மொத்த குடிநீரில் அண்டார்டிகாவில் மட்டும் 70 % பனியாக உறைந்து  உள்ளது .

அடுத்து நான் கூறும் உண்மை உங்களுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம் : "அண்டார்டிக்கா ஒரு பாலைவனம் !!!"

ஒவ்வொரு வருடமும் இரண்டு இன்ச் [2 inch] அளவிற்கு பனி கூடும் .

என்னதான் முழுவதும் பனியால் மூடி இருந்தாலும் , அண்டார்டிகா தான் உலகில் மிகவும் வறண்டு போன இடம் !

அண்டார்டிகாவின் முழு ஈரப்பதம் "கோபி பாலைவனத்தையும் [GOBI DESERT]" விட மிகவும் குறைவு .


இந்த வாரத்தின் பிரபலமான பதிவுகள்