புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

Sunday, December 23, 2012

நாஸ்ட்ரடாமஸ் : ஒரு புரியாத புதிர்


நாஸ்ட்ரடாமஸ் ஒரு புரியாத புதிர் ( Nostradamus )

மேலைநாட்டு தீர்க்கதரிசிகளில் மிகவும் பிரபலமானவர் 'மிஷெல் தெநாத்ருதாம்'(Michel de Notredame).ஆங்கிலத்தில் நாஸ்ட்ரடாமஸ் (Nostradamus) என்று கூறுவார்கள். வருங்காலத்தைப் பற்றி அவர் எழுதிவைத்தவற்றில் பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துவிட்டிருக்கின்றன. சில நிகழ்ச்சிகளின் துவக்கம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. சில நிகழ்ச்சிகள், சில வாரங்களிலோ சில மாதங்களிலோ உருவாகக்கூடும். தீராத நோய்களைத் தீர்த்தவர்.

இந்த வாரத்தின் பிரபலமான பதிவுகள்