புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

Saturday, September 7, 2013

திருக்கை மீன்[StingRay] பற்றிய சில அறிய தகவல்கள்


 • பெரும்பாலும் பிரவுன் அல்லது சாம்பல் நிறமாக இருக்கும்
 • 5 அடி முதல் 17 அடி வரை வளரக்கூடியது
 • 6௦௦ கிலோ எடை வரை இருக்கும்
 • கடலிலும் ,ஆற்றிலும் , கடலும் ஆறும் கலக்கும் இடம் என அனைத்து இடங்களிலும் வாழக்கூடிய ஆற்றல் உடையது
 • கண்கள் தலையின் மேலிலும், வாய் தலைக்கு கீழேயும் இருக்கும்
 • இவைகள் மாமிச உண்ணிகள்.
 • இரவு நேரங்களில் வேட்டையாடும்.
 • சிறு மீன்கள், சிப்பிகள் மற்றும் நண்டுகள் தான் இவையின் விருப்ப உணவு
 • ஆயள் காலம் : 15 முதல் 25 வரை.
 • சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா நாடுகளில் இவை ருசியான உணவாக உபயோகிக்கப்படுகிறது.
 • திருக்கை மீன்களின் தோல் ஜப்பான் நாட்டில் மிகவும் மதிப்புடையது.

No comments:

Post a Comment

இந்த வாரத்தின் பிரபலமான பதிவுகள்