புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

Monday, December 23, 2013

ஒரு பேரரசன், ஒரு சிற்றரசன் மற்றும் அவர்களின் வாக்குவாதம் ! - புதிர் கதை

 ஒரு பேரரசன், ஒரு சிற்றரசன் மற்றும் அவர்களின் வாக்குவாதம் ! 

முன்னொரு காலத்தில் ஒரு பேரரசன் தனக்குட்பட்ட சிற்றரசன் ஒருவனது நாட்டுக்குச் சென்றான்.. சிற்றரசனும் அவனுக்கு பெரும் வரவேற்பு அளித்து மரியதை செலுத்தினான். அரண்மனையில் இரு அரசர்களும் அமர்ந்து மகிழ்வுடன் உரையாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். 

அப்போது பேரரசன், " நண்பரே....உமது நாட்டு முதலமைச்சன் அறிவிற் சிறந்தவர் என்று கேள்விப்பட்டேன். அது உண்மைதானா?" என்று கேட்டான்."உண்மைதான் அரசே"....என்று பதில் கூறினான் சிற்றரசன்.

"அப்படியானால் அந்த அமைச்சனை அழைத்து நம் இருவருக்கும் பால் கொண்டுவரச் சொல்லுங்கள்.!!!!அவன் உண்மையில் அறிவுடையவன்தானா என்பதை நான் கண்டுபிடித்துவிடுகிறேன்" என்றான் பேரரசன்.

உடனே சிற்றரசன் தனது அமைச்சனை அழைத்தான். அவர்கள் இருவரும் அருந்துவதற்குப் பால் கொண்டு வரச்சொன்னான். 

அமைச்சனும் அழகான தங்கத் தட்டில் இரண்டு கோப்பைகளில் பால் ஊற்றி அங்கே எடுத்து வந்தான்.


அப்போதுதான் அமைச்சனுக்கு பால் தட்டை யாரிடம் முதலில் நீட்டுவது என்ற குழப்பம் ஏற்பட்டது."நாம் நமது அரசரிடம் முதலில் 

தட்டை நீட்டினால், பேரரசன் தன்னை அவமானப் படுத்தியதாக நினைத்து கோபம் கொண்டு என்னைக் கொண்று விடுவான். அப்படி இல்லாமல் முதலில் பேரரசருக்குக் கொடுத்தால், நமது அரசன் அவனை அவமானம் செய்ததாக நினைத்து என் தலை எடுத்தாலும் எடுத்துவிடுவான்.என்ன செய்வது. ? இந்த சிக்கலை எப்படிச் சமாளிப்பது?" என்று சிந்தனை செய்தான்.

குறுநில மன்னனுக்கும் அமைச்சனின் சிக்கலான நிலை தெரிந்தது.இருந்தாலும் அமைச்சன் இதை எப்படிச் சமாளிக்கிறான் என்று பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் என்று அமைதியாக இருந்தான்.பேரரசனும் அமைச்சன் என்ன செய்யப்போகிறான் என்று அறிந்துகொள்ள ஆவலுடன் காத்திருந்தான்.

ஆனால் அமைச்சன் அடுத்து செய்த செயலால் இரு அரசர்களுமே மிக்க மகிழ்ச்சியடைந்தார்கள்.இருவருக்குமே ஒரே சமயத்தில் பெருமை சேர்க்கும் வண்ணம் அமைச்சன் செயல் அமைந்ததினால் இருவருமே மகிழ்வுடன் அமைச்சனுக்கு பெரும் பரிசுகளை வழங்கினார்கள்.


மன்ற நண்பர்களே.......அமைச்சன் அந்த சிக்கலை எப்படிச் சமாளித்தான்

புதிர் விடை :

சிற்றரசரிடம் இருகோப்பை உள்ள தட்டை கொடுத்து... அவரை பேரரசருக்கு கொடுக்க சொல்லியிருப்பார் 

No comments:

Post a Comment

இந்த வாரத்தின் பிரபலமான பதிவுகள்