புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

Saturday, September 28, 2013

விம் ஹாஃப் [Wim Hof] – பனிகட்டி மனிதன் [ICEMAN]

விம் ஹாஃப் [Wim Hof] – பனிகட்டி மனிதன் [ICEMAN]

48 வயதான டச்மேன்[Dutchman] விம் ஹாஃப் என்பவருக்கு சாதாரண மனிதனை விட அதிக குளிரை தாங்க கூடிய சக்தி உள்ளது . இவர் இது வரை பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தியுள்ளார் .

உறைந்த ஏரிகளில் , பனிக்கட்டிக்கு அடியில் நீந்தியுள்ளார் , ஐஸ் கட்டிகள் நிறைந்த பேழைகளில் மூழ்கியபடி இருந்துள்ளார் , பனிபடர்ந்த மலைகளில் வெறும் அரைக்கால் சட்டையுடன் ஏறியுள்ளார் !

இப்படி பல சாதனைகளை படைத்துள்ளார் ! உலக சாதனைகள் பலவற்றிற்கும் இவர் சொந்தகாரர் !

சாதாரண மனிதனை எளிதில் கொள்ள கூடிய கடுங்குளிரில் கூட இவருக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் வராது !

எதனால் இவருக்கு இப்படி குளிரை எதிர்கொள்ள முடிகிறது என்பதை எந்த மருத்துவராலும் , விஞ்ஞானியாலும் இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை !
இந்த வாரத்தின் பிரபலமான பதிவுகள்