புதிய பதிவுகளை மின்னஞ்சலில் பெற

Sunday, December 27, 2015

விண்ணை ஒளிமயமாக்கிய சீனாவின் குளிர்கால பண்டிகை !

விண்ணை ஒளிமயமாக்கிய சீனாவின் குளிர்கால பண்டிகை 


ஒவ்வொரு ஆண்டும் சீனாவின்  ஹார்பின் நகரம்  ஒரு குளிர்கால விந்தையுலமாக  மாறிவிடும். இத்திருவிழாவின்  போது  நகரம் முழுவதும் மின் விளக்குகளால்  ஒளிரும். இது மட்டும் இல்லமால்  வண்ணமயமான பனி சிற்பங்கள் மற்றும் அழகான பனி அரண்மனைகள் முதலியவற்றையும் பார்க்க முடியும்.
இந்த வாரத்தின் பிரபலமான பதிவுகள்